Over

Doelstellingen VCOZ

De Vereniging van eigenaren van Commercieel Onroerend Goed in de binnenstad van Zutphen (VCOZ) is in 2002 opgericht. De vereniging heeft ten doel het in stand houden en versterken van de (cultuurhistorische) kwaliteit en leefbaarheid van de binnenstad van Zutphen en het in stand houden van de waarde van de panden in die binnenstad. De VCOZ tracht dit doel te bereiken door:

  • het behartigen van de belangen van de eigenaren van commercieel onroerend goed in de binnenstad, in het algemeen en vooral ten opzichte van de gemeente en haar beleid.
  • het bevorderen van het wonen in de binnenstad boven bedrijfsruimten.
  • het zijn van gesprekspartner van de overheid bij beleidsvorming met betrekking tot commercieel onroerend goed in de binnenstad.
  • het onderhouden van contacten en het uitwisselen van informatie tussen eigenaren onderling en tussen ondernemersorganisaties, makelaardij, gemeente en andere betrokken organisaties.

Relatie met binnenstad Zutphen

Per 2019 is de reclamebelasting in Zutphen afgeschaft. Vanaf dat jaar betalen zowel eigenaren als gebruikers van niet-woningen een verhoogd OZB-tarief ter voeding van een ondernemersfonds. De Gemeente dit bedrag elk jaar uit als een subsidie voor de binnenstad. Dit ondernemersfonds wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ). Het bestuur van deze stichting bestaat uit 2 leden die zijn afgevaardigd door de VCOZ, 2 leden die zijn afgevaardigd door de winkeliers vanuit het Binnenstadsplatform Zutphen (BPZ) én één onafhankelijk voorzitter. Vanuit het ondernemersfonds worden niet alleen evenementen gefinancierd, maar ook bijgedragen aan City Marketing en Binnenstadsmanagement (BMZ). De VCOZ zit in het bestuur van de BMZ en overlegt ongeveer 6 keer per jaar met binnenstadsmanager, winkeliers, horeca en Gemeente.